Purchase of your goods

You must be a registered user in order to redeem your goods

Tрябва да сте регистриран потребител, за да Ви изкупим стоките!
Не забравяйте, ние винаги можем да ви купим стоката или услугата!
Забележете:ние не не обсъждане  цената,а  условията;искате да ни продадете ,примерно 1 литър вода по 50лв за бутилка,добре, не е проблем,но условията ще са други;Примерно ще ви пострoим дом  след 50 години,a не след 6 месеца:aко цените са ви реални,приемливи за нас или нашите партньори нещата стават бързо и реално;
Имате залежала  стока на склада или в магазина ви и нямате достатъчно клиенти;
сега вече ще имате,защото,винаги можете да ни предлoжите вашата стока за изкупуване и след като се договорим,да ви зачислим баланса в вашата виртуална сметка.
Вие можете да дойдете при нас и да ни продадете вашата стока,а ние ще ви зачислим договорената сума веднага в сайта  на вашия баланс.
Нямате време да идвате до склада,можете да ни предложите вашата стока или услуга директно с емайл до нас.
Забележете,няма такава стока,която да не можем да купим,нито по обем,нито по цена;важното е дали искате срочно да използвате  виртуалните си пари,защото сте пред фалит или имате възможност да изчакате,за да получите в пъти повече доход.
Всеки път можем да помогнем,ако става въпрос за сделка с фирма или партниора,a не за единична сделка с потребител.И да,тук нищо не става нелегално и без договор .